Uvs7 – Mook2  De eerste klap is een daalder waard.

Een seizoen openen met een 6 – 0 overwinning is niet de eerste gedachte die bij mij opkomt voor de start van de externe competitie. Maandagavond 9 oktober 2017 was het zover.
De overwinning was geenszins  geflatteerd. Het overwicht op de borden was groot.

Ton (op bord 3) was als eerste klaar. Hij had al aangekondigd dat hij snel naar huis wilde. De wekker  bij hem thuis staat op half zes en de nachtrust is heilig. Al vroeg in de avond  had hij materiaal veroverd en de koningsstelling van zijn tegenstander zag er daarna zeer wankel uit. Deze laatste zag dan ook geen heil meer in een verdere verdediging.

De overige spelers komen zelf aan het woord.

(Rob bord 2) Niet zo'n spannende partij. Ik wist niet goed raad met de opening, dus ik kopieerde mijn tegenstander tot en met zet 4. Nog eens 4 zetten later kon ik een paard en loper vorken met een pion, dus ik kwam in de opening een stuk voor. Ik maakte verder geen fouten, en 24 zetten later hield mijn tegenstander het voor gezien.

Paul (bord 5) speelde met Wit tegen een mevrouw die ik verder Zwart zal noemen. De eerste drie zetten speelde Wit uit zijn hoofd: Spaans, het antwoord van Zwart leidde tot de Berlijnse variant: 5 zetten volgens een heel oud boekje van Euwe. Dat heb ik pas na de wedstrijd kunnen zien. En toen zag ik ook dat Wits 6de zet niet meer volgens Euwe ging. Dat ging als volgt: 6.d4xe5 d6xe5 7.Lxp LxL 8.Pxe5 DxD 9.TxD Lxe4 en daarmee waren  bijna alle grote stukken weg, en was een voor mij vrij ingewikkelde stelling opgeklaard ! Wat ik over het hoofd gezien heb is dat ik nu ook mijn dame kwijt was, die ik meende nog nodig te hebben.
Wits stelling was redelijk, ik zag wat mogelijkheden.... Eerst nog wat ontwikkelingen, en toen pas kreeg ik het idee om op winst te spelen! Toe nu toe hadden Zwart en Wit elk 2 groepen van 3 verbonden pionnen; door een afruil van P en T tegen L en T brak een drietal van Zwart open ! Daarna ging Wit bewust op jacht naar een volgende afruil, waarbij het andere 3-tal van Zwart verviel in een losse pion en een dubbel-pion. De stelling toen: op rij 1 en rij 8 een T + K, en wit had nog een P en Zwart een wit-veldige  L. Wit kon toen met 2maal drie verbonden pionnen alle velden voor L en K van Zwart afsluiten en met P en K jacht maken op de rommelige Zwarte pionnen. Een klein blundertje: met Te1 wou Wit de open e lijn bezetten, maar hij verschoof de T per ongeluk naar Tf1 ! Stom. Antwoord van Zwart: Te8. Het kostte Wit drie zetten om de Zwarte T van e8 te verjagen, maar dat ging gelukkig met afruil van de twee T’s. Het kostte toen geen enkele moeite meer, maar wel heel veel zetten, om uiteindelijk vrijwel alle Zwarte pionnen te elimineren.....    1-0 .

(Kees) Op bord 6 speelde ik met zwart 1)e4-e5   2)Pc3-Pf6   3)b3-Pc6    4)Lc4-Le7    5) Pd5-d6   6)Pf3 ....,  Met zet 5 gaf mijn tegenstander de dekking van zijn pion  e4 al op , maar ik was , wellicht ten onrechte, bang voor een uitval met zijn dame en daarna paarden en lopers op mijn koningsvleugel, terwijl ik eerst mijn paard weer in veiligheid moest brengen
Toen hij met Pf3 zijn dame blokkeerde kwam ik met 6).....,Pxe4 een pion voor; later kon ik nog een pion veroveren , al leverde mij dat een dubbelpion op .Vervolgens speelde ik op geforceerde afruil ; tot mijn schrik zag ik dat na het slaan van een aantal stukken mijn tegenstander een pion kon terugwinnen , maar hij was er zo op uit om afruil te voorkomen dat hij die mogelijkheid niet zag. Uiteindelijk kon een van mijn pionnen promoveren. Mijn overwinning bracht de stand op 0 – 4.

(Harry op bord 1). In een Engelse opening koos mijn vriendelijke tegenstander, Arjan Schoonen, na de zetten Pf6 en e6 voor d6  i.p.v. d5. Na zijn latere zetten c5 en e5 werd de pion op d6 een  zorgenkindje. Na afruil van bijna alle lichte stukken kwam een wit paard op d5. Een superieure octopus tegen de slechte loper op f6. Uiteindelijk gaf dat de doorslag.

(Hans bord 4).  Peter van der Doef kwam sterk uit de opening. Hij ging echter onvoorzichtig op materiaaljacht. 

Stelling 1.
Na 12. Dh4 speelde ik 12 ...- Le6 en Peter sloeg in op 13. Dxh7. 
Zwart speelde de lange  rokade 0-0-0. 14. Le2. ( gedwongen)  - Dg2. 
15 Tf1- Dd5. 16 f3 en nu moest wit na Th8 zijn dame  inleveren.


Stelling 2.
Pion h2 is niet meer houdbaar. Dit voordeel heb ik niet meer uit handen gegeven en na 42 zetten gaf Peter op. 

Door de 0 – 6 eindstand, 2 matchpunten en 6 bordpunten rijk,  is Mook2 nu al op weg naar klassenbehoud. Dat is elk jaar opnieuw onze bescheiden en ultieme doelstelling.

Reacties   

#1 Niek van Diepen 11-10-2017 17:39
Geweldige start, heren! Gefeliciteerd :-)

You have no rights to post comments